دومین روز از رزمایش دفاع از کوی و برزن با محوریت گردان های الی بیت المقدس در منطقه عملیاتی روستای گلدشت شهرستان جویبار برگزار شد.
گزارش تصویری از برگزاری رزمایش دفاع از کوی برزن در منطقه عملیاتی گلدشت