عکس شهدای جویبارعکس شهدای جویبارعکس شهدای جویبار


کاربران گرامی شما می توانید با کلیک بر روی عکس مورد نظر خود آن را به طور مستقیم دانلود نمایید

عکس شهدای جویبار

از سمت چپ:
ایستاده ها:دومی شهید مطیعی - سومی:ذکرالله چوپانی
نشسته ها:یکی از دوستان - دبیر حسن نظری - شهید فقیهان


عکس شهدای جویبار

از سمت چپ:
ایستاده ها:دبیر حسن نظری - شهید فقیهان
نشسته ها:آخری مطیعی

شماره 41:شهید علیرضا یگانه

شماره 26:شهید حبییب الله صمدی

شماره 43:شهید نور الله امیدوند

شماره 43:شهید رضا دهقان

شماره 43:شهید ناصر سلیمی


شماره 43:شهید قربانعلی نوریشماره 43:شهید علی اصغر کریمی