بسیجیان شهرستان جویبار به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستظعفین تجمع کردند.

تجمع بسیجیان شهرستان جویبار به مناسبت هفته بسیج + عکس