نشانی:استان مازندران - شهرستان جویبار - خیابان امام خمینی (ره) - کوچه ی شهید ذکریا پور - حوزه ی مقاومت صاحب الزمان (عج) «گردان بیت المقدس»

شماره های تماس:

011-4252-4517

011-4253-0882

از طریق فرم زیر نیز می توانید با ما بصورت مستقیم در ارتباط باشیــد.